Miesiąc: Styczeń 2013

Bezpieczeństwo – wartość nadrzędna

System Inteligentnego Budynku oferuje nam w zakresie wiele atrakcyjnych, niedostępnych wcześniej rozwiązań. Wyjeżdżając na wczasy lub w delegację na dłuższy okres, chcemy uchronić nasz dobytek przed potencjalnym niebezpieczeństwem z zewnątrz. Ciekawą opcją jest tu tzw. symulacja obecności, dzięki której dom…